DAILY MENU

 

                                                       KHAI VỊ  - STARTER

Súp  Bóng   Hải Sản.........................................................................................165.000

Fish Maw and Seafood  Soup

Súp  Hải   Sâm Thịt  Cua.........................................................................................195.000

Sea Cucumber and Crabmeat Soup

Súp Miso Tôm Hùm ..............................................................................................325.000

Lobster Miso Soup

Súp  Vi   Tôm Hùm...........................................................................................680.000

Shark’s Fins and Lobster Soup

Súp Vi Cá Tam Phẩm......................................................................................... 1.280.000

Premium Shark Fin Soup 

Ức  Ngỗng Nướng  Rượu  Sake .............................................................................225.000

Grilled Goose Breast with Sake Spirit

Bồ  Câu Pháp  Xối  Mỡ..........................................................................................190.000

Deep-Fried French Pigeon ( whole piece )

Chả  Giò Tôm...........................................................................................................245.000

Shrimp Spring Rolls

Chả  Giò  Cua .......................................................................................................... 325.000

Crabmeat Spring Rolls

Gỏi Hoa Chuối Sứa Biển  Gà  Xé ......................................................................... 185.000

Banana Blossom Salad with Jelly Fish and Shredded Chicken

Gỏi "Gân Tiên" Hải Sản .....................................................................................  185.000

"Gan Tien" Salad with Seafood

Xà Lách Gan Ngỗng ....................................................................................................... 395.000

Foie Gras Salad

Xà Lách Ngũ Hoa Sườn Bò Áp Chảo ........................................................................... 480.000

Blossom Salad with Pan-Seared Beef Rib

Sashimi Tổng Hợp Omakase 1................................................................................... 1.200.000

Omakase Combo Sashimi 1

Sashimi Tổng Hợp Omakase 2................................................................................... 1.800.000

Omakase Combo Sashimi 2

Sashimi Tổng Hợp Omakase 3....................................................................................2.500.000

Omakase Combo Sashimi 3

Hàu Mỹ Đút Lò Phô Mai ................................................................................................. 195.000

Baked Oyster with Cheese

 

                                            MÓN CHÍNH - MAIN DISHES

Cá Hồi Áp Chảo Xốt Chanh Dây Khoai Tây Nghiền  .................................................. 385.000

Pan - Seared Salmon with  Passion Fruit Sauce and  Mashed Potato

Cá Hồi Chiên Bơ, Khoai Tây Đút Lò.............................................................................. 335.000

Fried Salmon with Butter

Cá Tuyết Áp Chảo Xốt Teriyaki,  Khoai Lang Nhật Nướng  .......................................  655.000

Pan-Seared Cod Fish with Teriyaki Sauce , Japanese Sweet Potato

Cá Tuyết Sò Điệp Nhật Xốt Chanh Dây ..........................................................................755.000

Pan- Seared Cod Fish with Scallop and Passion Fruits Sauce 

Sườn Cừu Nướng Xốt Tiêu Xanh...................................................................................485.000

Grilled Lamb Rack with Green Pepper Sauce 

Sườn Bò Rút Xương Xốt Teriyaki ăn kèm Sake Chiên Giòn ...................................... 550.000

Baked Boneless Beef Short Ribs with Teriyaki Sauce, serve with Fried Breadfruits

 

TÔM SÚ - TIGER PRAWN

Tôm    Xóc  Hoàng  Kim  ..................................................................................... 325.000

Stir-Fried Tiger Prawn with Salted Egg Yolk 

Tôm    Hấp  Trái  Dừa  ........................................................................................ 325.000

Steamed Tiger Prawn in Coconut 

Tôm Sú Biển ( Sốt Me Vàng, Hấp Nước Dừa)....................................................1.680.000

Tiger Prawn from Ocean ( with Tamarind Sauce, Steamed in coconut )

 

 

                                                         TÔM HÙM - LOBSTER

Tôm Hùm Bông Thiên Nhiên ...............................................................................4.200.000

Tôm Hùm Bông  ................................................................................................... 1.980.000

Tôm Hùm Bông Baby .......................................................................................... 1.400.000

Chế  Biến  2  Món  ( KG )

Can be served in 2 dishes ( Kg )

         Sashimi                  Nướng Nguyên Vị                 Nướng Phô Mai

   Sashimi                       Grilled                              Grilled with Cheese

Xóc Tỏi Hong Kong                             Súp Miso                   Cháo                     Lu Chua Cay

   Fried with Garlic Hong Kong Style         Miso Soup                  Congee              Spicy and Sour Hot Pot

( Chế Biến 3 món, phụ thu 300.000vnd / KgServed in 3 dishes, the price will be added 300.000vnd / Kg)

 

        CUA LỘT – SOFT SHELL CRAB

Cua  Lột  Chiên  ................................................................................................ 185.000

Fried Soft Shell Crab with Butter

Cua  Lột Xốt  Chanh  Dây...................................................................................... 185.000

Fried Soft Shell Crab with Passion Fruit Sauce

 

CUA GẠCH – CRAB

( KG ).........................................................................................................................880.000

              Xốt   Cay                                    Rang  Me                            Hấp  Gừng

     Sauteed with Spicy Butter Sauce     Fried with Tamarind Sauce      Steamed  with Ginger

                        Nướng   Nguyên  Vị                                                Nấu Cà  Ri

                                 Grilled                                                                Curry 

 

CÁ MẶT QUỶ - STONE FISH

( KG ).......................................................................................................................2.750.000

Whole Stone Fish ( Kg)

            Nấu Cà  Ri                         Nướng Sa Tế                                 Hấp Hồng Kông

              Curry                        Grilled with Chilli Oil Sauce             Steamed Hong Kong Style

 

                                                  CÁ CHÌNH  - EEL FISH

( KG )..........................................................................................................................880.000

           Um Nước Dừa và Bánh Mì                                          Hầm Sả ăn kèm Bún                                                   Steamed in coconut, server with Breads               Stewed with Lemongrass, server with Fresh Noodles

 

 

CÁ MÚ – GROUPER

 Mú Trân Châu ( Kg ) ........................................................................................ 980.000

Black Grouper 

Cá Mú Chuột ( Kg).................................................................................................2.280.000

Humpback Grouper

Cá Mú Đỏ ( Kg )..................................................................................................... 2.880.000

Red Grouper ( Kg )

     Hấp  Hong  Kong                        Chiên  Giòn  Xốt  Cam / Xốt  Nước  Tương                Lẩu  Ngót

Steamed “Hong Kong” Style             Crispy Fried with Orange Sauce / Soya Sauce                  Hot Pot

 

Xốt X.O ( chỉ Phi Lê )                      Nướng Muối Ớt + Rau Rừng ( chỉ áp dụng Cá Mú Đỏ)

X.O Sauce ( just Fillet )            Grilled with Salt, Chilli + Wild Vegetables ( applied Red Grouper only )

 

 

                                                       ỐC VÒI VOI - GEODUCK

Nguyên Con ( Kg )...................................................................................................1.400.000

Whole Giant Geoduck ( Kg )

Sashimi                              Nhúng  Lẩu                               Nấu Cháo

Sashimi                                Hot  Pot                                    Congee

 

 

 

                                                   ỐC HOÀNG HẬU - CHARONIA SNAILS

( Kg )............................................................................................................................980.000

 

Sashimi                              Nhúng  Mẻ                                      Gỏi

Sashimi                             With  Rice Fresment                                Salad

 

 

ỐC VÀ SÒ - SNAIL & CLAM

Sò Điệp Nhật Xốt X.O................................................................................................358.000

Sauteed Japanese Scallop with X.O Sauce

Sò Điệp Nhật Xốt Tiêu Xanh.....................................................................................325.000

Sauteed Japanese Scallop with Green Pepper

Ốc  Hương  Nướng......................................................................................................385.000

Grilled Sweet Snails

 Ốc  Hương  Hấp.........................................................................................................385.000

Steamed Sweet Snail

 

 

                                                                MỰC - SQUID

Mực Lá Nhúng Mẻ/ Hấp Nước Dừa .........................................................................980,000

Squid with Rice Fresment/ Steamed in coconut

Mực Ống Chiên Giòn/ Xốc Tỏi Hong Kong .............................................................285.000

Crispy Fried Squid/ Fried with Garlic Hong Kong Style  

 

 

 

 

                              BÀO NGƯ & HẢI SÂM – ABALONE & SEA CUCUMBER

 

Hải Sâm Bào Ngư Xốt Dầu Hào..................................................................................550.000

Stewed Sea Cucumber, Abalone with  Oyster Oil Sauce

Bào  Ngư  Việt ( Sashimi, Hầm Nấm Đông Cô )........................................................380,000

Stewed Vietnamese Abalone (Sashimi, with Shiitake )

 

 

 

                                                             GÀ - CHICKEN

 Tươi ( Kg ) ............................................................................................................ 650.000

Chicken ( Kg )

( Gỏi, Hấp Hành, Luộc, Cháo / Salad, Steamed with Onion, Boiled, Congee )

 

 

 RAU – VEGETABLES

Rau Lang Xào  Tỏi ......................................................................................................145.000

Sauteed Sweet Potatoes with Garlic

Măng Tây Xào Ốc Hương ......................................................................................... 395.000

Sauteed Asparagus with Sweet Snails

Ngồng  Tỏi  Xào  Bắp  Hoa..........................................................................................245.000

Sauteed Garlic Sprouts with Beef Shank

 

         LẨU – HOT POT

Lẩu  Nấm    Mỹ,  Bắp  Hoa ................................................................................... 785.000

American Beef Shank and Mushroom in Hot Pot

Lẩu Cua, Bánh Đa ....................................................................................................1.125.000

Crab Hot Pot, Brown Flat Noodles

 

CƠM & MIẾN – RICE & GLASS NOODLES

Cơm Chiên Hải Sản ..................................................................................................285.000

Fried Rice with Seafood

Cơm Chiên  Mặn – Gà  ...................................................................................285.000

Fried Rice with Salted Fish and Shredded Chicken

Cơm Chiên Ốc Hương, Hải Sản Xốt Bào Ngư .......................................................385.000

Fried Rice with Sweet Snails, Seafood and Abalone Sauce 

Miến Tôm Tay Cầm ..................................................................................................550.000

Stir-Fried Glass Noodles with Tiger Prawn in Clay Pot

Miến Cua Tay Cầm....................................................................................................880.000

Stir-Fried Glass Noodles with the Whole Crab in Clay Pot

 

        CHÁO – CONGEE

Cháo Tôm Hùm........................................................................................................ 485.000

Lobster Congee

Cháo Bào Ngư............................................................................................................450.000

Abalone Congee

 

Đơn vị tính : VND / Prices are quoted in VND
Giá chưa bao gồm 10% VAT / All prices are not included 10% VAT